You are not connected. Please login or register

Tokusatsu Tôls File Papercraft...

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1code Tokusatsu Tôls File Papercraft... on Wed Sep 04, 2013 11:00 am

trietdm2001vn

trietdm2001vn
V.I.P
V.I.P
Cái n đang bên VNTS lâu rồi tại làm biếng quá hôm nay mới đăng lên 4rum mìnhcười nhăn răng

Link do chính mình kiếm và up trên mạng search chưa chắc có đủ nên cứ yên tâm chất lượng nhé.(Kamen rider và Super sentai)


link đây:http://upfile.vn/i3lx(tất thẩy là 9.90mb)
Muốn xem dc thì phải download cái n về:http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/download/viewer.html


bạn download về mở lên setup bt rồi mở phần mềm lên - chọn open dẫn đường dẫn đén file **.pdo 


Muốn làm được một mô hình như vậy các bạn in ra ctrl+P, nếu bạn nào 0 có máy in thì bỏ vào USB đem ra tiệm in.
 Bạn nào chưa biết về papercraft thì tham khảo ở đây nhé:
Khuyến mãi cho mẫu của Batman và Ironman nhé:
http://upfile.vn/i3lA
http://upfile.vn/i3lCmuốn đang vào diễn đàn khác thì ghi rõ nguồn góc nhé
để lại comment sau khi xem và download.


BONUS FILE!


Zeronos
KAIXA PLANE AND FLASH LIGHT DIRECTOR

rYUKI

KIVA4shared.com/file/lPlnOAhM/kivaankletunfold.html <--invert it to make the other one

4shared.com/file/Bygatj0q/kivashoulderunfold.html <--invert it to make the other one
BLADE

một mẫu fourze helmet mới dễ gấp hơn

part1:[url=http://vooriders.com/kamen-rider-fourze-super-real-paper-model-vol-2-part1-mad-kcmc/2.bp.blogspot.com*-EyxIJzcGLWI*TwH4JcT565I*AAAAAAAAAJw*PdSonL0p6tg*s400*head fourze_002.bmp/][url=http://vooriders.com/kamen-rider-fourze-super-real-paper-model-vol-2-part1-mad-kcmc/2.bp.blogspot.com*-EyxIJzcGLWI*TwH4JcT565I*AAAAAAAAAJw*PdSonL0p6tg*s400*head fourze_002.bmp/[/url]]http://vooriders.com/kamen-rider-fourze-super-real-paper-model-vol-2-part1-mad-kcmc/2.bp.blogspot.com*-EyxIJzcGLWI*TwH4JcT565I*AAAAAAAAAJw*PdSonL0p6tg*s400*head%20fourze_002.bmp/[/url][/url]

part2:[url=http://vooriders.com/kamen-rider-fourze-super-real-paper-model-vol-2-part1-mad-kcmc/4.bp.blogspot.com*-yqs5KRLYFUg*Tw2dJn1AClI*AAAAAAAAAK4*zJtCmPr64PQ*s400*head fourze_001.jpg/][url=http://vooriders.com/kamen-rider-fourze-super-real-paper-model-vol-2-part1-mad-kcmc/4.bp.blogspot.com*-yqs5KRLYFUg*Tw2dJn1AClI*AAAAAAAAAK4*zJtCmPr64PQ*s400*head fourze_001.jpg/[/url]]http://vooriders.com/kamen-rider-fourze-super-real-paper-model-vol-2-part1-mad-kcmc/4.bp.blogspot.com*-yqs5KRLYFUg*Tw2dJn1AClI*AAAAAAAAAK4*zJtCmPr64PQ*s400*head%20fourze_001.jpg/[/url][/url]

part3:[url=http://vooriders.com/kamen-rider-fourze-super-real-paper-model-vol-2-part1-mad-kcmc/2.bp.blogspot.com*-_OxkQPasO3U*Tw2dByi7GeI*AAAAAAAAAKg*zKiKiuW1p0c*s400*head fourze_008.jpg/][url=http://vooriders.com/kamen-rider-fourze-super-real-paper-model-vol-2-part1-mad-kcmc/2.bp.blogspot.com*-_OxkQPasO3U*Tw2dByi7GeI*AAAAAAAAAKg*zKiKiuW1p0c*s400*head fourze_008.jpg/[/url]]http://vooriders.com/kamen-rider-fourze-super-real-paper-model-vol-2-part1-mad-kcmc/2.bp.blogspot.com*-_OxkQPasO3U*Tw2dByi7GeI*AAAAAAAAAKg*zKiKiuW1p0c*s400*head%20fourze_008.jpg/[/url][/url]

part4:[url=http://vooriders.com/kamen-rider-fourze-super-real-paper-model-vol-2-part1-mad-kcmc/2.bp.blogspot.com*-zseUVjqXPNY*Tw2dLV6k50I*AAAAAAAAALA*NebYDRwz2FI*s400*head fourze_003.jpg/][url=http://vooriders.com/kamen-rider-fourze-super-real-paper-model-vol-2-part1-mad-kcmc/2.bp.blogspot.com*-zseUVjqXPNY*Tw2dLV6k50I*AAAAAAAAALA*NebYDRwz2FI*s400*head fourze_003.jpg/[/url]]http://vooriders.com/kamen-rider-fourze-super-real-paper-model-vol-2-part1-mad-kcmc/2.bp.blogspot.com*-zseUVjqXPNY*Tw2dLV6k50I*AAAAAAAAALA*NebYDRwz2FI*s400*head%20fourze_003.jpg/[/url][/url]

part5:[url=http://vooriders.com/kamen-rider-fourze-super-real-paper-model-vol-2-part1-mad-kcmc/3.bp.blogspot.com*-3nYzuSGQAq0*Tw2c__nYUhI*AAAAAAAAAKY*DyzB-1J2uqo*s400*head fourze_007.jpg/][url=http://vooriders.com/kamen-rider-fourze-super-real-paper-model-vol-2-part1-mad-kcmc/3.bp.blogspot.com*-3nYzuSGQAq0*Tw2c__nYUhI*AAAAAAAAAKY*DyzB-1J2uqo*s400*head fourze_007.jpg/[/url]]http://vooriders.com/kamen-rider-fourze-super-real-paper-model-vol-2-part1-mad-kcmc/3.bp.blogspot.com*-3nYzuSGQAq0*Tw2c__nYUhI*AAAAAAAAAKY*DyzB-1J2uqo*s400*head%20fourze_007.jpg/[/url][/url]

part6:[url=http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/2.bp.blogspot.com*-_OxkQPasO3U*Tw2dByi7GeI*AAAAAAAAAKg*zKiKiuW1p0c*s1600*head fourze_008.jpg/][url=http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/2.bp.blogspot.com*-_OxkQPasO3U*Tw2dByi7GeI*AAAAAAAAAKg*zKiKiuW1p0c*s1600*head fourze_008.jpg/[/url]]http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/2.bp.blogspot.com*-_OxkQPasO3U*Tw2dByi7GeI*AAAAAAAAAKg*zKiKiuW1p0c*s1600*head%20fourze_008.jpg/[/url][/url]

part7:[url=http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/4.bp.blogspot.com*--Sql4N1ik9o*Tw2xsKuHgcI*AAAAAAAAALQ*FdORl_DQv0I*s1600*fourze core00123_008.jpg/][url=http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/4.bp.blogspot.com*--Sql4N1ik9o*Tw2xsKuHgcI*AAAAAAAAALQ*FdORl_DQv0I*s1600*fourze core00123_008.jpg/[/url]]http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/4.bp.blogspot.com*--Sql4N1ik9o*Tw2xsKuHgcI*AAAAAAAAALQ*FdORl_DQv0I*s1600*fourze%20core00123_008.jpg/[/url][/url]

part8:[url=http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/2.bp.blogspot.com*-vYQYzYaPFKE*Tw2xwQcpzSI*AAAAAAAAALw*tNrWnqJXIOo*s1600*fourze core00123_004.jpg/][url=http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/2.bp.blogspot.com*-vYQYzYaPFKE*Tw2xwQcpzSI*AAAAAAAAALw*tNrWnqJXIOo*s1600*fourze core00123_004.jpg/[/url]]http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/2.bp.blogspot.com*-vYQYzYaPFKE*Tw2xwQcpzSI*AAAAAAAAALw*tNrWnqJXIOo*s1600*fourze%20core00123_004.jpg/[/url][/url]

part9:[url=http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/3.bp.blogspot.com*-4Fl6SXD4VR0*Tw2dNLcwVdI*AAAAAAAAALI*J_VyJDFjLw8*s1600*head fourze_004.jpg/][url=http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/3.bp.blogspot.com*-4Fl6SXD4VR0*Tw2dNLcwVdI*AAAAAAAAALI*J_VyJDFjLw8*s1600*head fourze_004.jpg/[/url]]http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/3.bp.blogspot.com*-4Fl6SXD4VR0*Tw2dNLcwVdI*AAAAAAAAALI*J_VyJDFjLw8*s1600*head%20fourze_004.jpg/[/url][/url]

part10:[url=http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/2.bp.blogspot.com*-9YbundOKusY*Tw2dDAYAMXI*AAAAAAAAAKo*ED-uOP1f_Bg*s1600*head fourze_009.jpg/][url=http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/2.bp.blogspot.com*-9YbundOKusY*Tw2dDAYAMXI*AAAAAAAAAKo*ED-uOP1f_Bg*s1600*head fourze_009.jpg/[/url]]http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/2.bp.blogspot.com*-9YbundOKusY*Tw2dDAYAMXI*AAAAAAAAAKo*ED-uOP1f_Bg*s1600*head%20fourze_009.jpg/[/url][/url]

part11:[url=http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/4.bp.blogspot.com*-yqs5KRLYFUg*Tw2dJn1AClI*AAAAAAAAAK4*zJtCmPr64PQ*s1600*head fourze_001.jpg/][url=http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/4.bp.blogspot.com*-yqs5KRLYFUg*Tw2dJn1AClI*AAAAAAAAAK4*zJtCmPr64PQ*s1600*head fourze_001.jpg/[/url]]http://vooriders.com/mad-kcmc-super-real-paper-model-classic-kamen-rider-v3-helmet-1/4.bp.blogspot.com*-yqs5KRLYFUg*Tw2dJn1AClI*AAAAAAAAAK4*zJtCmPr64PQ*s1600*head%20fourze_001.jpg/[/url][/url]Được sửa bởi trietdm2001vn ngày Wed Sep 04, 2013 7:33 pm; sửa lần 1.

2code Re: Tokusatsu Tôls File Papercraft... on Wed Sep 04, 2013 11:02 am

trietdm2001vn

trietdm2001vn
V.I.P
V.I.P
bạn nào download về xài rồi nếu ko có file helmet của Goukai red,Gosei Red, Zyuranger thì nói nhé mình sẽ up lên sau.

3code Re: Tokusatsu Tôls File Papercraft... on Wed Sep 04, 2013 11:08 am

anhlaiprovl2

anhlaiprovl2
Administrator
Administrator
rối mắt quá à  ;toatmohoi; làm cho dễ nhìn tí đi


______-------------[Chữ kí]-------------______


Có biết bao con đường ;wow;
Mà sao ta vẫn đi con đường ấy :angelsao:
Có biết bao con đường ;dangyeu;
Mà sao...vẫn yêu Sentai :tungday:
Tokusatsu Tôls File Papercraft... Shinkengers_Henshin_by_RayvenAkiyama

4code Re: Tokusatsu Tôls File Papercraft... on Wed Oct 16, 2013 10:03 pm

trietdm2001vn

trietdm2001vn
V.I.P
V.I.P

5code Re: Tokusatsu Tôls File Papercraft... on Wed Oct 16, 2013 10:08 pm

trietdm2001vn

trietdm2001vn
V.I.P
V.I.P
Kamen rider black:http://papercraftsquare.wordpress.com/2013/09/11/new-paper-craft-kamen-rider-black-helmet-papercraft-free-download-on-papercraftsquare/

6code Re: Tokusatsu Tôls File Papercraft... on Wed Oct 16, 2013 10:55 pm

anhlaiprovl2

anhlaiprovl2
Administrator
Administrator
hông thấy hình ảnh vậy ta cười nhăn răng


______-------------[Chữ kí]-------------______


Có biết bao con đường ;wow;
Mà sao ta vẫn đi con đường ấy :angelsao:
Có biết bao con đường ;dangyeu;
Mà sao...vẫn yêu Sentai :tungday:
Tokusatsu Tôls File Papercraft... Shinkengers_Henshin_by_RayvenAkiyama

7code Re: Tokusatsu Tôls File Papercraft... on Sat Nov 02, 2013 7:45 am

trietdm2001vn

trietdm2001vn
V.I.P
V.I.P
chuyện là lâu nay mình ít online là tại vì máy hư nên ra quán net ngồi mà vừa phải học bài lại o có tiền nên ứ mấy tháng nay.

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết